Έπιπλα Βέρρας

Επιλέξτε την σωστή επίπλωση. Να εξωτερικεύετε πάντα τον εαυτό σας και το γούστο σας στο δικό σας χώρο.

Βασίλης Βέρρας